ผ้าห่ม

ผ้าห่ม

มีหลากหลายชนิดและหลากหลายขนาด
เหมาะสำหรับห่มนอนไม่ว่าจะเป็นในบ้านในรถยนต์ รถทัวร์ รถตู้ หรือนำไปห่มรองบนดอย สถานที่อากาศหนาว หิ้วสะดวกเวลาไปเที่ยว หรือจะนำมารองหลังที่เก้าอี้

X